Chương trình giới thiệu thành viên

Cỡ chữ

Mời bạn bè đăng ký và giao dịch đổi thẻ trên Doicardsieutoc.com, nhận đến 10% hoa hồng từ phí đổi thẻ của thành viên được giới thiệu.

1. Lấy liên kết giới thiệu tại đây

2. Mời bạn bè

3.  Kiếm tiền từ giao dịch đổi thẻ bạn giới thiệu

Chi tiết:
1. Tất cả các khoản hoa hồng giới thiệu được tính theo thời gian thực và chuyển đến số dư tài khoản trên Doicardsieutoc.com của người giới thiệu.
2. Không giới hạn số lượng bạn bè tối đa mà một tài khoản có thể mời.
3. Doicardsieutoc.com có thể điều chỉnh tỷ lệ giới thiệu vào bất cứ lúc nào và bảo lưu quyền thay đổi quy định của chương trình giới thiệu.
4. Doicardsieutoc.com không cho phép người dùng tự mời mình bằng cách lập nhiều tài khoản. Nếu phát hiện trường hợp như vậy, tất cả lượt giới thiệu và hoa hồng giới thiệu đều sẽ bị hủy bỏ.
Lưu ý quan trọng:
Doicardsieutoc.com bảo lưu quyền được thay đổi quy định của chương trình giới thiệu ở bất kỳ thời điểm nào do thay đổi điều kiện thị trường, xuất hiện rủi ro lừa đảo, hoặc bất kỳ nguyên nhân nào được chúng tôi cho là phù hợp.

9/10 1708 bài đánh giá
messenger icon