Tích hơp API

Cỡ chữ

 Đã có API dành cho các anh em có shop game, hoặc các dịch vụ online để tích hợp
- Đây là hệ thống dành riêng cho khách hàng sở hữu website cần thanh toán dịch vụ qua thẻ cào.
- Nếu không có nhu cầu sử dụng dịch vụ này, bạn không cần phải đăng ký kích hoạt hệ thống APIs.

- Chúng tôi từ chối tích hợp tự động vào các website vi phạm pháp luật, nếu phát hiện chúng tôi sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản ngay mà không cần thông báo trước.

7/10 1433 bài đánh giá
messenger icon